Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wyniki.
Henry Ford

SAVAS logo

Zespół

Kim jesteśmy

Einstein mawiał, że wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona. Pracując dla Klientów wykorzystujemy zdobywaną przez lata wiedzę, ale nacisk kładziemy właśnie na szukanie błyskotliwych i nowatorskich rozwiązań. Sprawia nam to ogromną satysfakcję a zadowolenie Klienta jest dla nas największą mobilizacją do dalszej pracy. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem. Ambitni, zdeterminowani, bezpośredni i z poczuciem humoru – to właśnie my!

Zbigniew Kiedacz

Radca prawny

Zbigniew Kiedacz

Specjalizuje się w prawie konkurencji, w tym – w szczególności – w prawie antymonopolowym. Wielką przyjemność sprawia mu również poszukiwanie unikatowych rozwiązań proceduralnych w postępowaniu cywilnym. Regularnie konsultuje sprawy z zakresu prawa wekslowego. W sądzie i przed urzędem najlepiej czuje się w roli reprezentanta przedsiębiorców. Klienci cenią go za imponującą wiedzę w nietuzinkowych tematach oraz umiejętność sprawnego przekładania stanu faktycznego ich sprawy na możliwości proceduralne. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, aktywny uczestnik konsultacji legislacyjnych w zakresie prawa konkurencji oraz prawa cywilnego.

Agnieszka Radkowiak-­Kiedacz

Radca prawny

Agnieszka Radkowiak-­Kiedacz

Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska doradzając przedsiębiorcom oraz jednostkom samorządu terytorialnego. Stara się zawsze znaleźć rozwiązanie, które umożliwi Klientowi realizację zaplanowanego przedsięwzięcia. Najlepiej czuje się w roli pomysłodawcy lub negocjatora realizującego wyznaczone z Klientem cele. Regularnie doradza podmiotom leczniczym oraz osobom wykonującym zawód lekarza i lekarza dentysty proponując rozmaite rozwiązania prawne i biznesowe. Prowadzi również sprawy z zakresu prawa sportowego, gdyż środowisko sportowe zna od podszewki, a pomoc zawodnikom, klubom oraz przedsiębiorcom inwestującym w sport i rekreację traktuje jako czystą przyjemność i jeden z ulubionych obowiązków zawodowych. Aktywna uczestniczka konsultacji legislacyjnych w zakresie prawa ochrony środowiska oraz prawa administracyjnego.

Zbigniew Kiedacz

Specjalizuje się w prawie konkurencji, w tym – w szczególności – w prawie antymonopolowym. Wielką przyjemność sprawia mu również poszukiwanie unikatowych rozwiązań proceduralnych w postępowaniu cywilnym. Regularnie konsultuje sprawy z zakresu prawa wekslowego. W sądzie i przed urzędem najlepiej czuje się w roli reprezentanta przedsiębiorców. Klienci cenią go za imponującą wiedzę w nietuzinkowych tematach oraz umiejętność sprawnego przekładania stanu faktycznego ich sprawy na możliwości proceduralne. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, aktywny uczestnik konsultacji legislacyjnych w zakresie prawa konkurencji oraz prawa cywilnego.

Agnieszka Radkowiak-­Kiedacz

Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska doradzając przedsiębiorcom oraz jednostkom samorządu terytorialnego. Stara się zawsze znaleźć rozwiązanie, które umożliwi Klientowi realizację zaplanowanego przedsięwzięcia. Najlepiej czuje się w roli pomysłodawcy lub negocjatora realizującego wyznaczone z Klientem cele. Regularnie doradza podmiotom leczniczym oraz osobom wykonującym zawód lekarza i lekarza dentysty proponując rozmaite rozwiązania prawne i biznesowe. Prowadzi również sprawy z zakresu prawa sportowego, gdyż środowisko sportowe zna od podszewki, a pomoc zawodnikom, klubom oraz przedsiębiorcom inwestującym w sport i rekreację traktuje jako czystą przyjemność i jeden z ulubionych obowiązków zawodowych. Aktywna uczestniczka konsultacji legislacyjnych w zakresie prawa ochrony środowiska oraz prawa administracyjnego.

Zespół kancelarii tworzą ponadto aplikanci radcowscy i prawnicy. Kancelaria współpracuje z notariuszami, tłumaczami przysiegłymi, doradcami podatkowymi oraz rzecznikami patentowymi.

Specjalizacje

Kompleksowa obsługa przedsiebiorców
Specjalizacje kancelarii
Doradztwo biznesowe

Wśród Klientów kancelarii jest wielu przedsiębiorców – małych i średnich, ale również tych dużych o zasięgu globalnym. Przez lata współpracy nauczyliśmy się dostarczać im gotowe rozwiązania ich problemów z każdej sfery działalności - pracowniczej, korporacyjnej, gospodarczej, cywilnej oraz administracyjnej. Oferta kancelarii dla przedsiębiorców jest kompleksowa – od sporadycznych porad prawnych, aż do pełnej obsługi prawnej całej firmy. Nasi Klienci cenią nas za rzetelność i pełne zaangażowanie a także za to, że dzięki nam zyskali więcej czasu na życie prywatne.

Ochrona środowiska
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane
Prawo medyczne
Prawo własności intelektualnej
Prawo konkurencji i prawo antymonopolowe
Prawo sportowe

Mnogość ustaw z tematyki środowiskowej i ich ciągłych nowelizacji potrafi spędzać sen z powiek niejednego Klienta. Dla nas są to zagadnienia, którymi zajmujemy się codziennie. Niezależnie czy temat związany jest z ochroną przyrody, gospodarowaniem odpadami czy też procedurą uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – czujemy się w tej tematyce pewnie i z radością świadczymy pomoc prawną. Wielokrotnie z powodzeniem reprezentowaliśmy inwestorów (prywatnych i publicznych), których przedsięwzięcia napotykały na bariery prawno-­środowiskowe (m.in. regulacje dotyczące obszarów Natura 2000). Regularnie bierzemy również udział w konsultacjach legislacyjnych z zakresu szeroko pojętego prawa ochrony środowiska.

Kancelaria zajmuje się problematyką realizacji inwestycji budowlanych. Nie tylko proponujemy Klientom skuteczne i nowatorskie rozwiązania, kompleksową obsługę podczas wieloetapowych przedsięwzięć, ale także reprezentację Klienta przed urzędnikami administracji państwowej, sądami oraz kontrahentami. Świadczymy pomoc prawną dla deweloperów, a także mniejszych inwestorów.

Bliska jest nam tematyka związana z obsługą prawną podmiotów leczniczych. Przygotowujemy i negocjujemy w ich imieniu kontrakty, pomagamy wypełniać obowiązki korporacyjne a także reprezentujemy ich przed organami administracji i sądami. Udzielamy również osobom, które wykonują zawody lekarza i lekarza dentysty kompleksowego wsparcia w zakładaniu i prowadzeniu spółek, które pozwalają im na rozwój zawodowy i zabezpieczenie finansowe na przyszłość. Zespół kancelarii przygotowuje ponadto autorski projekt rozwiązań prawnych mających na celu częściową reformę służby zdrowia w Polsce, wykorzystującą potencjał, doświadczenie i wiedzę polskich lekarzy i innych osób udzielających świadczeń zdrowotnych.

Nasza kancelaria doradza Klientom w sprawach ochrony własności intelektualnej, w szczególności zaś w zakresie prawa autorskiego oraz patentów i znaków towarowych. Doradzamy przedsiębiorcom, jak chronić się przed naruszeniami, negocjować warunki i zabezpieczać umowy z kontrahentami a także jak egzekwować swoje prawa w pełnym zakresie.

W tej tematyce czujemy się jak ryby w wodzie. Reprezentujemy przedsiębiorców, którzy zmagają się z nieuczciwymi praktykami konkurentów – mamy doświadczenie w prowadzeniu takich spraw zarówno przed sądami, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów jak i Komisją Europejską. W zakresie prawa konkurencji uczestniczymy też regularnie w konsultacjach legislacyjnych, starając się pomóc ustawodawcy odpowiednio kształtować prawo w tym zakresie.

Naszą pasją jest sport dlatego też w ramach wykonywania obowiązków zawodowych świadczymy usługi prawne na rzecz profesjonalnych zawodników, trenerów, klubów, związków sportowych a także przedsiębiorców angażujących się w rozmaite przedsięwzięcia sportowe. Szczególnie udane projekty rekomendujemy naszym partnerom biznesowym inwestującym w rozwój turystyki, rekreacji i sportu.

Nie lubimy sztampowej i bezmyślnej pracy. Jeżeli poczujemy, że możemy zaproponować Klientowi lepsze rozwiązanie niż to, którego się spodziewał - zaryzykujemy nawet burzliwą dyskusję w tej sprawie - najlepiej przy dobrej kawie. Oprócz wiedzy prawniczej posiadamy bowiem cenną praktykę we współpracy z przedsiębiorcami - wielokrotnie pomagaliśmy im we wdrażaniu innowacyjnych koncepcji i przedsięwzięć. Czerpiąc z tego doświadczenia, chcemy pokazywać nowym Klientom ich możliwości i potencjał. Korzystając zaś z własnych kontaktów biznesowych proponujemy Klientom udział w spotkaniach bądź konferencjach, które mogą przyczynić się do rozwoju ich firmy.

Kariera

Poszukujemy do współpracy studentów i aplikantów, którzy oprócz wielkiego zapału do pracy pokażą nam, że potrafią szybko się uczyć, wyciągać wnioski z popełnionych błędów i podejmować samodzielne decyzje. Zapraszamy na rozmowy osoby kreatywne i błyskotliwe – poczucie humoru na pewno będzie sporą zaletą.

Studenci
Aplikanci

Studentom 3-5 roku prawa proponujemy odbycie 2-miesięcznych praktyk z możliwością późniejszego odbycia płatnego stażu ukierunkowanego na poszerzanie wiedzy ogólnej oraz wybranej specjalizacji naszej kancelarii. Po zakończonym stażu istnieje możliwość stałego zatrudnienia w kancelarii.

Aplikantom 1 i 2 roku aplikacji radcowskiej proponujemy odbycie 3-miesięcznego płatnego stażu ukierunkowanego na wybrane specjalizacje kancelarii z możliwością późniejszego stałego zatrudnienia w kancelarii.

Kontakt

SAVAS Radcowie Prawni
Kiedacz, Radkowiak-Kiedacz sp.p.

ul. Borowego 11A,
30-215 Kraków